Fundacja Rozwoju Nefrologii i Transplantologii

została powołana w 2002 przez grupę Fundatorów związanych
z działalnością Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
ówczesnej Akademii Medycznej w Gdańsku
(obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny).

Program Sopkard 15

Program Sopkard 15 jest kompleksowym, powtarzanym każdego roku badaniem zdrowia 15-letnich uczniów Sopockich gimnazjów. Jest częścią projektu Sopkard, który ma na celu wykrywanie wśród dorosłych mieszkańców Sopotu czynników ryzyka zawałów serca i udarów mózgu.

Statut fundacji

Celami Fundacji są: działanie na rzecz rozwoju Nefrologii i Transplantologii; propagowanie wiedzy z dziedziny Nefrologii i Transplantologii; pomoc finansowa osobom fizycznym, osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym w zakresie Nefrologii i Transplantologii;

Fundacja Rozwoju Nefrologii

Fundacja Rozwoju Nefrologii i Transplantologii została powołana w 2002 przez grupę Fundatorów związanych z działalnością Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych ówczesnej Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny).